Všeobecné podmínky
Odesláním přihlášky a účastí Vašeho dítěte na IZS kempu 2024 souhlasíte se zněním následujících všeobecných podmínek.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Táborový řád
S táborovým řádem, prosíme, seznamte zejména Vaše děti. Znalost táborového řádu je nezbytná pro bezproblémový průběh tábora.
TÁBOROVÝ ŘÁD
Denní táborový režim
V denním táborovém režimu najdete, jak bude probíhat každý náš táborový den.
DENNÍ TÁBOROVÝ REŽIM
Posudek o zdravotní způsobilosti
Zde si můžete stáhnout posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na letním táboře. Bez řádně vyplněného a potvrzeného posudku nemůžeme Vaše dítě na tábor přijmout. Vzhledem k nařízení krajské hygienické stanice je přijatelný POUZE TENTO FORMULÁŘ, který je přílohou vyhlášky č. 422/2013 Sb.
 POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
Prohlášení rodičů (bezinfekčnost)
Prohlášení rodičů je druhým důležitým dokumentem, který jsme povinni uchovat po celou dobu tábora pro případ státní kontroly.
 PROHLÁŠENÍ RODIČŮ