Kdo jsme?

Provozovatel webových stránek je spolek IZS Team z.s., IČO 05496191 se sídlem Mělnická 1171, 294 21 Bělá pod Bezdězem.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme?

Komentáře

Když registrovaní uživatelé webových stránek přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Neregistrovaní uživatelé nejsou oprávněni přidávat komentáře.

Média

Pokud registrovaní uživatelé nahrávají obrázky na tento web, měli by se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolná data o poloze z obrázků na webu. Neregistrovaní uživatelé nejsou oprávněni nahrávat média.

Kontaktní formuláře

Na našem webu se nachází kontaktní formulář dostupný pro zaměstnance společnosti Aero – taxi OKR, a.s., který lze využít pro bezpečnostní hlášení v rámci našeho systému řízení bezpečnosti. Osobní údaje (jméno a příjmení zaměstnance a jeho zastávaná funkce), pokud jsou v tomto formuláři uvedeny, jsou předány bezpečnostnímu manažerovi společnosti k přijetí případných opatření ke snížení nebo odstranění bezpečnostního rizika. Neregistrovaným uživatelům není tento kontaktní formulář přístupný.

Cookies

Pokud jako registrovaní uživatelé na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit Váš komfort, když budete psát nový komentář, už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování Vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, Vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud jako registrovaní uživatelé upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o Vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro účely dalšího zlepšování webových stránek a jejich obsahu a také pro účely právní ochrany. K analytickým službám používáme službu Google Analytics.

S kým sdílíme vaše údaje?

Vaše osobní údaje z tohoto webu nesdílíme se žádnou ze třetích stran.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Pokud jako registrovaní uživatelé přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o Vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o Vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme Vaše data?

Komentáře registrovaných uživatelů mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Naše kontaktní údaje

Jako kontakt pro jakýkoliv Váš dotaz k ochraně osobních údajů ze strany naší společnosti můžete využít adresu izsteam@izsteam.cz.

Dodatečné informace

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

IZS Team z.s. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, s výjimkou externích poskytovatelů zajišťujících pro náš spolek odborné agendy, jako např. účetní nebo právní poradci, pronajímatelé míst pro konání akcí nebo táborů (např. pro ubytovací knihy), a dále pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Jaké máme postupy při úniku informací?

V případě vzniku bezpečnostního incidentu (porušení zabezpečení osobních údajů) náš spolek cestou oprávněné osoby (předsedy spolku) toto porušení oznámí dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se jedná o incident rizikový pro práva a svobody fyzických osob. V každém případě ale jakýkoliv bezpečnostní incident oznamujeme subjektu údajů cestou Oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů, které obsahuje minimálně následující informace:

  • kontakt, kde můžete získat podrobné informace,
  • souhrnnou zprávu o události, která způsobila narušení osobních údajů,
  • odhadované datum události,
  • povahu a obsah dotčených osobních údajů,
  • pravděpodobné důsledky narušení ochrany osobních údajů pro subjekt údajů,
  • okolnosti narušení bezpečnosti osobních údajů,
  • opatření přijatá naší společností v souvislosti s narušením bezpečnosti osobních údajů a
  • opatření doporučená naší společnosti ke zmírnění možných nepříznivých účinků.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Náš spolek nezískává touto cestou žádné osobní údaje od třetích stran.

Provádíme automatizovaná rozhodnutí a/nebo profilujeme uživatelská data?

Náš spolek neprovádí žádné automatizované rozhodnutí ani profilování Vašich uživatelských dat.

Výpis ze Směrnice pro ochranu osobních údajů spolku IZS Team z.s. si můžete stáhnout ZDE. Výše uvedená ustanovení o ochraně osobních údajů byla naposledy aktualizována dne 25.5.2018.