Členové IZS Teamu již delší dobu spolupracují na pořádání mnoha akcí, zejména akcí pro děti a mládež. Potkat s našimi členy jste se již mohli na dětských dnech, přednáškách a praktických ukázkách pro školy i školky. V roce 2016 jsme pořádali náš první letní dětský tábor. Po těchto akcích a pro snadnější organizaci akcí nadcházejících se členové IZS Teamu na podzim roku 2016 rozhodli spojit do jedné oficiální organizace a založit zájmové sdružení IZS Team z. s.

Hlavním cílem a náplní činnosti sdružení je:
  • podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež,
  • primární a sekundární prevence kriminality s cílem předcházet kriminalitě dětí a mládeže, kriminalitě páchané na dětech a mládeži,
  • propagace všech složek integrovaného záchranného systému,
  • organizování vzdělávacích, propagačních, kulturních, historických, sportovních nebo společenských akcí pro širokou veřejnost,
  • poskytování informací o možnosti účinné ochrany před zločinem, o drogové problematice, o poskytování první pomoci, o požární ochraně.
K těmto cílům by mělo přispět zejména specifické zaměření spolku. IZS Team z. s. má v úmyslu svojí činností pozitivně působit a ovlivňovat nejen děti, ale i dospělé osoby, přispívat k rozvoji fyzické kondice a psychické odolnosti v rizikových situacích, a to nejen teoretickými, ale i praktickými informacemi a cvičeními.
 
Oficiální dokumenty spolku
Usnesení o zápisu do spolkového rejstříku ZDE
Stanovy spolku ZDE
Darovací smlouva (pro sponzory) ZDE